Priprema za međunarodne ispite

Ovi kursevi su namenjeni polaznicima koji imaju određeno predznanje engleskog jezika i nameravaju da polažu neki od međunarodnih ispita.
Kod nas se možete spremati za sledeće ispite : FCE, CAE, PCE, IELTS, TOEFL i BEC.
Polaznici se raspoređuju u grupe na osnovu svog predznanja.
Nastava se odvija individualno, poluindividualno i u grupama dinamikom koja odgovara potrebama polaznika.
Na našim časovima koristimo udžbenike poznatih izdavača, kao što su Oxford University Press, Cambridge University Press, Heinemann Macmillan zajedno sa audio, video materijalima i kompjuterima i dodantnim didaktičkim materijalima.
Svi kursevi su u skladu sa Zajedničkim evropskim okvirom za jezike.
Naši polaznici dobiće priliku da usavrše sve četiri jezičke veštine (govor, slušanje, pisanje i čitanje) i upoznaju kulture zemalja engleskoj govornog područija.
Brojni zadovoljni polaznici koji su uspešno položili ispite su garancija kvaliteta.