Prevod

 

Naš stručni tim prevodilaca pored dipolme Filološkog fakulteta, sertifikata za naučne i stručne prevodioce, poseduje široko iskustvo u prevočenju stručnih i opštih tekstova.
Pored pisanog prevoda bavimo se i konsekutivnim i simultanim prevodom.