Ostalo

Nemački za predškolce !!!

Neka Vaša deca nauče osnove francuskog jezika kroz igru i zabavu. Nastava se odvija jednom ili dva puta nedeljno. Čas traje 60 minuta.Rad se odvija u malim grupama kako bi nastavnik mogao da se posveti svakom polazniku.

Portugalski, španski, italijanski, francuski i grčki jezik!

Naša škola nudi kurseve portugalskog, italijanskog, španskog, francuskog i grčkog jezika. Nastava se odvija dva puta nedeljno. Za početne kurseve čas traje 60 minuta, dok za ostale nivoe čas traje 90 minuta. Rad se odvija u malim grupama kako bi nastavnik mogao da se posveti svakom polazniku. U nastavi koristimo udžbenike renomiranih izdavača, kao i didaktički materijal koji uključuje korišćenje kompjutera i interenta za audio i video materijal, knjige i časopise i gostovanje izvornih govornika datog jezika.