O predavačima

Bojana Nikić Vujić je dipolmirala na Filološkom fakultetu u Beogradu, na katedri za engleski jezik i književnost. Magistrirala je na smeru- Metodika nastave engleskog jezika na istom fakultetu. U toku svoje bogate karijere radila je kao profesor engleskog jezika na svim nivoima- od predškolskog, preko školskog, do visokoškolskog na Fakultetu za strane jezike u Beogradu. Držala je kurseve engleskog jezika za decu i odrasle, kako opšte tako i specijalizovane, kao i pripreme za polaganje međunarodnih ispita. Završila je seminar za naučne i stručne prevodioce u Udruženju naučnih i stručnih prevodioca Srbije. Prisustvovala je i izlagala na brojnim domaćim i međunarodnim konferencijama. Poseduje veliki broj radova objavljenih u stručnim publikacijama. Autor je dva seminara akreditovana od Zavoda za unapređenje vaspitanja i obrazovanja. Takođe je autor udžbenika „Explore Medical English“ i metodičkog priručnika za engleski jezik za srednje medicinske škole odobrenih od strane Ministarstva prosvete. Jedna je od urednica MELT magazina i ELTA Newsletter-a namenjenih nastavnicima engleskog jezika. Član je ELTA udruženja.

Bojana Nikić Vujić je upravo završila jednosemestralni kurs Američkog engleskog instituta Univerziteta u Oregonu, SAD. Iskustvo i ideje prikupljene na raznovrsnim stručnim usavršavanjima primenjuju se u The English House-u kako bi polaznici što uspešnije usvojili strani jezik.