O Nama

The English House čini tim iskusnih i posvećenih profesora čiji je cilj da svi polaznici usvoje funkcionalno znanje stranog jezika na jednostavan, efikasan I interesantan nacin. Naši standardi su izjednačeni sa svetskim i nivo znanja se odrađuje i testira u skladu sa Zajedničkim evropskim okvirom za jezike (Common European Framework). Jedna od osnovnih karakteristika je visok nivo kvaliteta nastave i prolagođavanje potrebama naših polaznika.  Rad u malim grupama (od 3 do 6 polaznika) omogućava maksimalnu posvećenost profesora svakom učeniku i aktivno učestvovanje svakog polaznika u toku časa. Zastupljeni su svi segmenti jezika (čitanje, slušanje, govor i pisanje) što neminovno dovodi do uspešnog usvajanja jezika.

The English House u saradnji sa predstavnikom SOL-a (www.sol.org.uk) organizuje kurseve engleskog jezika u Devonu u Engleskoj što je pravi način da se usavrši znanje engleskog jezika i sazna više o kulturi, tradiciji I načinu života u Engleskoj. Naši polaznici imaju priliku da na nekim od časova komuniciraju sa izvornim govornicima engleskog jezika i time usavrše svoje znanje i steknu dozu samouverenosti.

U skladu sa potrebama razvoja tržista, pored opštih kurseva za decu, tinejdžere i odrasle,  nudimo veliki broj specijalizovanih kurseva i kurseva za pripremu za polaganje međunarodnih ispita, kao u kurseve namenjene firmama.

Pored engleskog jezika u ponudi su kursevi nemačkog, italijanskog, francuskog, španskog, grčkog jezika, kao u kurs srpskog jezika za strance.

Bavimo se uslugama pismenog, konsekutivnog i simultanog prevođenja.