Kursevi za firme

 

The English House nudi veliki broj opštih i specijalizovanih kurseva namenjenih firmama.
Nastava se odvija u prostorijama firme ili škole dinamikom koja odgovara polaznicima. Cene se formiraju na osnovu broja i zahteva polaznika.
Polaznici je raspoređuju u grupe na osnovu svog predznanja.
Na našim časovima koristimo udžbenike poznatih izdavača, kao što su Oxford University Press, Cambridge University Press, Heinemann Macmillan zajedno sa audio, video materijalima, kompjuterima i dodantnim didaktičkim materijalima.
Svi kursevi su u skladu sa Zajedničkim evropskim okvirom za jezike.
Insistiramo na principu „govori isključivo na engleskom“  i aktivnoj komunikaciji  u toku časa.
Stečeno znanje razvija jezičku kompetenciju, podiže samopouzanje polaznika i motiviše polaznika da nastavi sa učenjem stranog jezika.
Stečeno znanje polaznici kursa mogu da potvrde i nekim od međunarodno priznatih sertifikata Univerziteta Kembridž.