Engleski za odrasle

Kursevi opšteg engleskog jezika za odrasle namenjeni su polaznicima koji žele da usavrše svoje znanje engleskog jezika.
Nastava se odvija 2 puta nedeljno po 90 minuta.
Ukupan fond je 32 dvočasa.
Broj polaznika  kreće se od 3 do 6 po grupi. Polaznici se raspoređuju u grupe na osnovu svog predznanja.
Na našim časovima koristimo udžbenike poznatih izdavača, kao što su Oxford University Press, Cambridge University Press, Heinemann Macmillan zajedno sa audio, video materijalima i kompjuterima i dodantnim didaktičkim materijalima.
Svi kursevi su u skladu sa Zajedničkim evropskim okvirom za jezike.
Naši polaznici dobiće priliku da usavrše sve četiri jezičke veštine (govor, slušanje, pisanje i čitanje) i upoznaju kulture zemalja engleskoj govornog područija.
Insistiramo na principu „govori isključivo na engleskom“ u učionici i aktivnoj komunikaciji  u toku časa.
Na nekoliko časove u toku kursa nastavu drže izvorni govornici engleskog jezika, čime učenici dobijaju priliku da komuniciraju sa osobama kojima je engleski jezik maternji jezik i saznaju više o jeziku i kulturi engleskog govornog područija.
Stečeno znanje polaznici kursa mogu da potvrde i nekim od međunarodno priznatih sertifikata Univerziteta Kembridž.