Engleski za najmlađe

Kursevi Engleski za najmlađe namenjeni su deci predškolskog uzrasta (od 4 do 6 godina).
Nastava se odvija 2 puta nedeljno po 60 minuta i prati zvaničan školski raspored.
Ukupan fond je 68 časova.
Broj polaznika u grupi kreće se od 3 do 6 polaznika.
Na našim časovima koristimo udžbenike poznatih izdavača, kao što su Oxford University Press, Cambridge University Press, Heinemann Macmillan zajedno sa audio, video materijalima i kompjuterima i dodantnim didaktičkim materijalima koji su prilagođeni deci tog uzrasta.
Svi kursevi su u skladu sa Zajedničkim evropskim okvirom za jezike.
Kod dece se na svakom času razvijaju komunikativne veštine, tako da oni vrlo brzo nuače da komuniciraju u toku časana engleskom jeziku.
Znanje stečeno ovde mališani mogu primeniti u svakodnevnom životu i iskoristiti kao dobru bazu za dalje usavršavanje jezika.
Stečeno znanje mali polaznici kursa mogu da potvrde i nekim od međunarodno priznatih sertifikata Univerziteta Kembridž.
Stečeno znanje, roditeljima ponosno predstavljamo na priredbama i predstavama.