Engleski za decu školskog uzrasta

Kursevi Engleski za decu školskog uzrasta namenjeni su polaznicima školskog uzrasta.
Nastava se odvija 2 puta nedeljno po 60 minuta i prati zvaničan školski raspored.
Ukupan fond je 68 časova.
Broj polaznika  kreće se od 3 do 6 po grupi.
Polaznici se raspoređuju u grupe na osnovu svog predznanja.
Na našim časovima koristimo udžbenike poznatih izdavača, kao što su Oxford University Press, Cambridge University Press, Heinemann Macmillan zajedno sa audio, video materijalima i kompjuterima i dodantnim didaktičkim materijalima koji su prilagođeni polaznicima datog uzrasta.
Svi kursevi su u skladu sa Zajedničkim evropskim okvirom za jezike.
Naši polaznici dobiće priliku da usavrše sve četiri jezičke veštine (govor, slušanje, pisanje i čitanje) i upoznaju kulture zemalja engleskoj govornog područija.
Insistiramo na principu „govori isključivo na engleskom“ u učionici.
Na nekoliko časove u toku kursa nastavu drže izvorni govornici engleskog jezika, čime učenici dobijaju priliku da komuniciraju sa osobama kojima je engleski jezik maternji jezik i saznaju više o jeziku i kulturi engleskog govornog područija.
Stečeno znanje polaznici kursa mogu da potvrde i nekim od međunarodno priznatih sertifikata Univerziteta Kembridž.
Stečeno znanje, roditeljima ponosno predstavljamo na priredbama i predstavama.